CĐ Viên chức Thái Bình: Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở 2020

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lương Đức Sơn - Sở Y tế Thái Bình truyền đạt những nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh Bá Mạnh
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lương Đức Sơn - Sở Y tế Thái Bình truyền đạt những nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh Bá Mạnh
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lương Đức Sơn - Sở Y tế Thái Bình truyền đạt những nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh Bá Mạnh
Lên top