CĐ Viên chức Thái Bình tặng quà 8.3 nữ CNVCLĐ ở đơn vị đặc thù

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình tặng quà nữ cán bộ tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật. Ảnh Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình tặng quà nữ cán bộ tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật. Ảnh Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình tặng quà nữ cán bộ tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật. Ảnh Bá Mạnh
Lên top