CĐ Viên chức Thái Bình: Đạt 108% chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cờ thi đua tặng tập thể xuất sắc năm 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cờ thi đua tặng tập thể xuất sắc năm 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao cờ thi đua tặng tập thể xuất sắc năm 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top