CĐ Viên chức Quảng Bình: Nâng cao văn hóa công sở 

Hội LHPN tỉnh tham gia hội thi. Ảnh: Lê Phi Long
Hội LHPN tỉnh tham gia hội thi. Ảnh: Lê Phi Long
Hội LHPN tỉnh tham gia hội thi. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top