CĐ Viên chức Ninh Bình: Trên 2000 đề tài, sáng kiến được đăng ký triển khai

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 5 năm Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2016-2021 do CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 5 năm Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2016-2021 do CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 5 năm Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2016-2021 do CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Lên top