CĐ Viên chức Hải Dương: Quyên góp gần 1 tỉ đồng cho hoạt động xã hội

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết Công đoàn Viên chức Hải Dương. Ảnh Diệu Thúy
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết Công đoàn Viên chức Hải Dương. Ảnh Diệu Thúy
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết Công đoàn Viên chức Hải Dương. Ảnh Diệu Thúy
Lên top