Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Văn phòng Trung ương Đảng: Tổ chức Hội thi “Văn nghệ và thời trang công sở”