CĐ TP.Hải Phòng sẵn sàng ủng hộ “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Công nhân trong một doanh nghiệp dệt may của TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi
Công nhân trong một doanh nghiệp dệt may của TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi
Công nhân trong một doanh nghiệp dệt may của TP.Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi
Lên top