CĐ TP Hội An: Tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Lên top