CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn

CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông trên mạng xã hội. Ảnh: CĐ Tổng Công ty.
CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông trên mạng xã hội. Ảnh: CĐ Tổng Công ty.
CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông trên mạng xã hội. Ảnh: CĐ Tổng Công ty.
Lên top