CĐ TKV: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp Tháng Công nhân

Công đoàn TKV bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ.
Công đoàn TKV bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ.
Công đoàn TKV bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ.
Lên top