Công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X:

CĐ tỉnh An Giang hướng tới cải thiện công tác chăm lo NLĐ và nhu cầu xã hội

Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Luc Tùng)
Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Luc Tùng)
Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Luc Tùng)
Lên top