CĐ Than Hà Lầm: Đảm nhận 96 công trình, phần việc trong Tháng Công nhân

Cty CP than Hà Lầm tổ chức tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019”. Ảnh: TKV
Cty CP than Hà Lầm tổ chức tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019”. Ảnh: TKV
Cty CP than Hà Lầm tổ chức tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019”. Ảnh: TKV
Lên top