CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) chủ trì Hội thảo Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) chủ trì Hội thảo Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) chủ trì Hội thảo Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ảnh: P.V
Lên top