CĐ TCty Việt Thắng - CTCP: Công nhân được hưởng quyền lợi cao hơn luật quy định

CĐ TCty Việt Thắng - CTCP có cửa hàng CĐ, bếp ăn CĐ để phục vụ CNLĐ. Ảnh: CĐDM
CĐ TCty Việt Thắng - CTCP có cửa hàng CĐ, bếp ăn CĐ để phục vụ CNLĐ. Ảnh: CĐDM
CĐ TCty Việt Thắng - CTCP có cửa hàng CĐ, bếp ăn CĐ để phục vụ CNLĐ. Ảnh: CĐDM
Lên top