CĐ TCty Hàng không VN được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ đơn vị xuất sắc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 của Tổng LĐLĐVN cho CĐ TCty Hàng không VN. Ảnh: CĐ TCty Hàng không VN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 của Tổng LĐLĐVN cho CĐ TCty Hàng không VN. Ảnh: CĐ TCty Hàng không VN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 của Tổng LĐLĐVN cho CĐ TCty Hàng không VN. Ảnh: CĐ TCty Hàng không VN
Lên top