Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ TCty Hàng hải VN: Hỗ trợ một số quà cho thuyền viên tàu SHUN DA và YONG WIN 18 bị chậm trả lương