Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ TCty Hàng hải VN cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới