CĐ TCty Điện lực miền Bắc: Hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Nguyên Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi công nhân tổ trực Mường Lầm, Điện lực Sông Mã (Công ty Điện lực Sơn La). Ảnh: Tố Vân
Ông Trần Nguyên Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi công nhân tổ trực Mường Lầm, Điện lực Sông Mã (Công ty Điện lực Sơn La). Ảnh: Tố Vân
Ông Trần Nguyên Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi công nhân tổ trực Mường Lầm, Điện lực Sông Mã (Công ty Điện lực Sơn La). Ảnh: Tố Vân
Lên top