TP. Hà Nội:

CĐ phường Ngọc Thuỵ tổ chức giải bóng đá các đơn vị kết nghĩa 2019

Khai mạc giải bóng đá các đơn vị kết nghĩa. Ảnh: Văn Đức
Khai mạc giải bóng đá các đơn vị kết nghĩa. Ảnh: Văn Đức
Khai mạc giải bóng đá các đơn vị kết nghĩa. Ảnh: Văn Đức
Lên top