CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN: Tích cực chăm lo lợi ích người lao động

Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN (bên phải) - ký kết thỏa thuận hợp tác với các DN cung cấp sản phẩm nông sản an toàn để hỗ trợ giá cho đoàn viên CĐ. Ảnh: XT
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN (bên phải) - ký kết thỏa thuận hợp tác với các DN cung cấp sản phẩm nông sản an toàn để hỗ trợ giá cho đoàn viên CĐ. Ảnh: XT
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN (bên phải) - ký kết thỏa thuận hợp tác với các DN cung cấp sản phẩm nông sản an toàn để hỗ trợ giá cho đoàn viên CĐ. Ảnh: XT
Lên top