Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN mang Tết sớm đến với người lao động nghèo ngành chè