CĐ NNPTNTVN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát động và kêu gọi CB, CC, VC, NLĐ toàn ngành đóng góp giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Ban Tuyên giáo CĐ NNPTNTVN
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát động và kêu gọi CB, CC, VC, NLĐ toàn ngành đóng góp giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Ban Tuyên giáo CĐ NNPTNTVN
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát động và kêu gọi CB, CC, VC, NLĐ toàn ngành đóng góp giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Ban Tuyên giáo CĐ NNPTNTVN
Lên top