CĐ NHNN Việt Nam chi nhánh Quảng Trị: Trao 80 suất quà cho học sinh nghèo ở huyện Đak Rông

Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top