Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ ngành y tế TP Đà Nẵng: Hấp dẫn hội thi văn nghệ quần chúng