CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa: 587 công trình nghiên cứu khoa học và 175 sáng kiến nâng cao chất lượng chuyên môn

5 cá nhân xuất sắc của CĐ ngành Y tế Khánh Hòa nhận bằng khen của CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: B.C
5 cá nhân xuất sắc của CĐ ngành Y tế Khánh Hòa nhận bằng khen của CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: B.C
5 cá nhân xuất sắc của CĐ ngành Y tế Khánh Hòa nhận bằng khen của CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: B.C
Lên top