CĐ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk: Đoàn viên, người lao động nghèo đã có nhà mới