CĐ ngành y tế Tiền Giang: Thi đua góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và hạn, mặn. Ảnh: Lý Oanh
Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và hạn, mặn. Ảnh: Lý Oanh
Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và hạn, mặn. Ảnh: Lý Oanh
Lên top