CĐ ngành Y tế Hậu Giang: Trao 50 suất học bổng “Tấm lòng vàng”