CĐ ngành y tế Đồng Tháp: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế trao quà cho đoàn viên và người lao động khó khăn. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế trao quà cho đoàn viên và người lao động khó khăn. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế trao quà cho đoàn viên và người lao động khó khăn. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top