CĐ ngành Y tế Cao Bằng tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT (LĐLĐ tỉnh Cao Bằng) Nông Hoàng Hà tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Trung tâm Truyền thông – GDSK.
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT (LĐLĐ tỉnh Cao Bằng) Nông Hoàng Hà tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Trung tâm Truyền thông – GDSK.
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT (LĐLĐ tỉnh Cao Bằng) Nông Hoàng Hà tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Trung tâm Truyền thông – GDSK.
Lên top