CĐ ngành Xây dựng Việt Nam hỗ trợ người lao động Nghệ An 50 triệu đồng

Đoàn công tác Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ người lao động Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn công tác Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ người lao động Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn công tác Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ người lao động Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top