CĐ ngành Xây dựng Hà Nội: Thành lập CĐ Cty CP Đầu tư Thịnh Phát theo phương pháp mới

Lễ ra mắt CĐ Cty CP Đầu tư Thịnh Phát. Ảnh: CĐ Xây dựng Hà Nội
Lễ ra mắt CĐ Cty CP Đầu tư Thịnh Phát. Ảnh: CĐ Xây dựng Hà Nội