CĐ ngành Nông nghiệp Quảng Bình: Thiết thực vì NLĐ trong “Tháng Công nhân”

Lãnh đạo CĐ Ngành NN-PTNT thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên CĐ bị tai nạn trong lao động sản xuất. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo CĐ Ngành NN-PTNT thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên CĐ bị tai nạn trong lao động sản xuất. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo CĐ Ngành NN-PTNT thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên CĐ bị tai nạn trong lao động sản xuất. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top