CĐ ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh: Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mai
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mai
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mai
Lên top