CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam: 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị.
Lên top