Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Ngành NN&PTNN Khánh Hòa: Ký cam kết xây dựng nơi làm việc không khói thuốc