CĐ ngành GTVT - Xây dựng Lào Cai thành lập thêm CĐCS

Việc thành lập CĐCS Cty CP Vận tải du lịch Hà Sơn Chi nhánh Lào Cai nhằm cho lo tốt hơn lợi ích, đoàn viên, NLĐ.
Việc thành lập CĐCS Cty CP Vận tải du lịch Hà Sơn Chi nhánh Lào Cai nhằm cho lo tốt hơn lợi ích, đoàn viên, NLĐ.
Việc thành lập CĐCS Cty CP Vận tải du lịch Hà Sơn Chi nhánh Lào Cai nhằm cho lo tốt hơn lợi ích, đoàn viên, NLĐ.
Lên top