CĐ ngành GTVT tỉnh Quảng Ngãi: Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học