CĐ Ngành GTVT Quảng Bình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ