CĐ ngành Giáo dục Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Quảng Hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Quảng Hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên Trường Tiểu học Quảng Hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top