CĐ ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu vùng xa

Bà Mai Lương Anh, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao công nhận sản phẩm thi đua cho  CĐ ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (ảnh K.Q)
Bà Mai Lương Anh, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao công nhận sản phẩm thi đua cho CĐ ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (ảnh K.Q)
Bà Mai Lương Anh, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao công nhận sản phẩm thi đua cho CĐ ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (ảnh K.Q)
Lên top