CĐ Ngành giáo dục tỉnh Kon Tum: Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam