CĐ ngành Giáo dục Thái Bình: Tập huấn công tác bầu cử

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức. Ảnh: Đ.A
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức. Ảnh: Đ.A
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức. Ảnh: Đ.A
Lên top