CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình: Hiệu quả, thiết thực những phong trào thi đua

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long