CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ phối hợp biểu dương các đơn vị tiêu biểu về “4 cùng”

Lãnh đạo Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: Minh Tiến - CĐ Giáo dục Phú Thọ
Lãnh đạo Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: Minh Tiến - CĐ Giáo dục Phú Thọ
Lãnh đạo Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: Minh Tiến - CĐ Giáo dục Phú Thọ
Lên top