CĐ ngành Dệt May Hà Nội: Tuyên truyền chính sách dân số và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 100 cho nữ CNLĐ

Buổi tuyên truyền chính sách Dân số KHHGĐ và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ của Cty TNHH Giầy Trường Xuân do CĐ ngành Dệt May Hà Nội tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Buổi tuyên truyền chính sách Dân số KHHGĐ và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ của Cty TNHH Giầy Trường Xuân do CĐ ngành Dệt May Hà Nội tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Buổi tuyên truyền chính sách Dân số KHHGĐ và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ của Cty TNHH Giầy Trường Xuân do CĐ ngành Dệt May Hà Nội tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top