CĐ ngành công thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thao cho CNVCNLĐ ngành

CĐ ngành Công thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thao cho CNVCNLĐ ngành. Ảnh: XH
CĐ ngành Công thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thao cho CNVCNLĐ ngành. Ảnh: XH
CĐ ngành Công thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thao cho CNVCNLĐ ngành. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM