CĐ ngành Công thương Thái Nguyên: Tôn vinh 77 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Tặng bằng khen cho các gia đình CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: T.N
Tặng bằng khen cho các gia đình CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: T.N
Tặng bằng khen cho các gia đình CNLĐ tiêu biểu. Ảnh: T.N
Lên top