CĐ ngành Công Thương Thái Bình hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Chi nhánh Công ty TNHH YaZaKi Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Chi nhánh Công ty TNHH YaZaKi Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Chi nhánh Công ty TNHH YaZaKi Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: B.M
Lên top